21 maj 2009 roku

„Miasto Kraków nagradza Antoniego Krupę”
21 maja w Śródmiejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Mikołajskiej
odbyło się uroczyste wręczenie mi nagrody „Książka Miesiąca”.
Otrzymałem ją za książkę „Miasto błękitnych nut”.
Spotkanie poprowadził dyrektor Ośrodka Janusz Paluch i z jego rąk odebrałem to wyróżnienie.
Podczas spotkania, wraz z Wacławem Krupińskim i Andrzejem Radniewskim,
dyrektorem Dworku Białoprądnickiego,
zasiedliśmy przy okrągłym stole i toczyliśmy rozmowę na temat genezy powstania mojej książki i jej treści.
W części muzycznej, ze swym recitalem wystąpił pianista Piotr Orzechowski.
Zagrał standardy jazzowe i kilka własnych kompozycji.
Ja i Łukasz Wiśniewski zaprezentowaliśmy kilka utworów na dwie harmonijki.
Na spotkanie przybyli moi przyjaciele, rodzina i znajomi.
Podczas uroczystości mieliśmy również okazję obejrzeć w sąsiadującej Galerii Lamelli
prace artystki Aleksandry Żurczak z cyklu „Bastion”.

52 53

Foto: WojPRA

54 55